Hodnocení obchodu na Zboží.cz
backgroundImage

Zásady zpracování osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) fyzické osoby Martin Mnich, IČ: 49428021, sídlem Prostějov, Určická 86, PSČ: 79601, kontaktní též na mysticbike@seznam.cz, vytyčuje vzájemná práva a povinnosti jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím online aktivit webu www.mysticbike.cz (dále též „Web“), jehož je provozovatelem a právních jednání s Webem souvisejících takto:

  1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
  2. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, datum narození, bydliště, doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookies apod. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.
  3. Organizace zpracovává pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky, tedy např. předáváme Vaše údaje České poště s.p., aby Vám mohla objednávku doručit. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.
  4. Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla 10 let, zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu, byl-li udělen.
  5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: mysticbike@seznam.cz Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.
  6. Zasílání obchodních sdělení Účel: zasílání obchodních sdělení e-mailem, marketingově podporujících Web či kamennou prodejnu Mystic bike nebo weby obchodních partnerů (tzv. zákaznická výjimka dle recitálu 47 GDPR). Právní základ: Takové zpracování se zakládá na oprávněném zájmu organizace (zejména marketingová podpora produktů a poradenství k nim) a/nebo na základě souhlasu subjektu.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen správně fungovat.

Souhlasím
Nastavit
Nesouhlasím